Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

Rosenqvist Entreprenad AB inklusive eventuella underentreprenörer skall arbeta och planera för att vidtaga åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren ej utsätts för olycksfall eller ohälsa samt för att uppfylla lagstiftning och andra bindande krav. Vi har tillsammans ansvar för en säker arbetsplats och vi ska systematiskt arbeta med att ständigt förbättra oss.

  • Alla anställda* ska trivas och känna sig uppskattade på jobbet.
  • Alla anställda ska uppmuntras till friskvård och god hälsa.
  • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier. På Rosenqvist Entreprenad gäller nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.
  • Ingen anställd ska skada sig på jobbet.
  • Vi arbetar säkert eller inte alls.
  • Alla anställda har ett ansvar att rapportera olyckor, tillbud och riskobservationer.
  • Alla anställda ska bidra till ständiga förbättringar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Alla anställda ska bidra till en positiv säkerhetskultur.

 

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar certifieringar