Arkiv för Aktuellt Kategorin

Rosenqvist entreprenad är ett av Barncancerfondens vänföretag

Istället för julgåva till alla våra kunder och samarbetspartners har Rosenqvist Entreprenad i år valt att bli vänföretag och skänka pengar till förmån för Barncancerfonden.

Läs mer

Nytt projekt: Förberedande arbeten Nätstationer

Vi har erhållit ett nytt projekt via vårt ramavatal med FUT (Förvaltning för utbyggd tunnelbana) Entreprenaden omfattare leverans och montage av tre (3) st nya mottagningsstationer 12 kV inkl. tillhörande markarbeten, för byggkraft vid utbyggnad av tunnelbanan Akalla – Barkarby station, Projektstart är omgående och färsigställande är beräknat till […]

Läs mer

Ett av Sveriges Gasellföretag 2017

Nu när vi närmar oss årets slut så vill vi passa på att delsummera det med att informera om att vi återigen har fått pris som ett av Sveriges Gasellföretag. Utmärkelse är vi oerhört stolta över och det har möjliggjorts genom våra fantastiska medarbetare.  

Läs mer

Nytt projekt: Extraordinära vintertjänster

Vi har erhållit kontrakt gällande extraordinära vintertjänster åt Trafikverket region öst. Kontraktet sträcker sig över 2år med option på 1+1 år. Uppdraget innebär att REAB är i beredskap för att vara ordinarie underhållsentreprenör behjälplig med snöröjning och lastning/lossning vid extraordinära insatser. Ansvarig platschef är Magnus Boström.

Läs mer

Nytt projekt: Byggnation av Miljöstationer

Vi har erhållit ännu ett projekt genom vårt ramavtal med SL som innefattar grundläggning och byggnation av två st miljöstationer på Norrtälje- och Handenbussdepå. Projektet startar vecka 47 och beräknas vara färdigställt i Feb 2018. Ansvarig Platschef är Rickard Barkensjö tillsammans med AL Jesper Lindqvist. Oms ca: […]

Läs mer

Nytt projekt: Grundläggning Fordonslyftar

Vi har erhållit ett nytt projekt genom vårt ramavtal med SL som innefattar byggnation av 4st installationsgropar till Fordonslyftar, fördelat på 4st bussdepåer i Stockholmsområdet. Projektet har startat och beräknas vara färdigställt i April 2018. Ansvarig Platschef är Rickard Barkensjö tillsammans med AL Jesper Lindqvist. Oms. ca: […]

Läs mer

Nytt projekt: Utbyte verkstadsportar

Vi har erhållit ett nytt projekt genom vårt ramavtal med SL som innefattar utbyte av 9 st verkstadsportar på bussdepån i Märsta och Botkyrka. Projektet startar vecka 40 och färdigställande i mitten av november, ansvarig platsledning är Rickard Barkensjö och Magnus Sandberg. Omsättning ca; 1 600 000SEK

Läs mer

Nytt projekt: Vi har fått i uppdrag av Sortera att göra iordning en asfaltyta om 22 000m2 i Rosersberg.

Rosenqvist Fastigheter har fått uppdraget av Sortera och Rosenqvist Entreprenad kommer att utföra arbetet som innefattar: Terrassering, ledningsarbeten, materialuppbyggnad och asfaltering m.m. Arbetet beräknas starta under hösten.

Läs mer

Nytt projekt: Förberedande markarbeten för framtida tunnelbanan

Idag har vi skrivit kontrakt med FUT (Förvaltning för utbyggnad av tunnelbanan) gällande förberedande arbeten för tunnelbanan. Projektet innefattar iordningställande av mark för ny båtuppställning vid Sundstabacken. Detta för att frigöra yta inför kommande arbetstunnel. Omsättning ca: 500 000SEK Platschef: Magnus Sandberg För mer information se gärna: […]

Läs mer

Nytillskott till maskinparken!

I fredags fick vi leverans av den första av tre nya Volvo EWR 150E. En runtomsvängande spårgående hjulgrävare fullt utrustad med bl.a. 3D-grävsystem från Leica, rototilt och RCI i enlighet med gällande regelverk. Maskinen är anpassad för spårgång av Rosenqvist Rail AB och kommer till en början att […]

Läs mer

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar