Arkiv för Aktuellt Kategorin

Nya Tvåvägsvagnen RRT!

Nu har vår nya tralla, tvåvägsvagnen RRT, från Rosenqvist Rail anlänt. Tvåvägsvagnen RRT kan användas både på järnväg och på landsväg. Med en lastkapacitet på upp till 12 ton och möjlighet att tippa lasten åt båda sidorna och bakåt är tvåvägsvagnen ideal för transport av material, såsom […]

Läs mer

Tillskott till maskinparken!

Vår fjärde Volvo EWR150E har äntligen kommit och är i fullgång på ett slipersbyte i Dalarna.

Läs mer

Rosenqvist Entreprenad är med och stöttar för kampen mot sexuellt utnyttjande av barn!

Läs mer

Nytt Projekt: Mark- och kanalisationsarbeten i Hagalund

Uppdraget innebär sättning av diverse kontaktledningsfundament, läggning av kanalisation samt diverse markåtgärder för ny kontaktledningsanläggning i Hagalund. Arbetet kommer att pågå under sommaren 2018. Ansvarig för projektet är Morgan Öberg.

Läs mer

Nytt Projekt: Byggnation av plattform i Framnäs

Projektet innebär rivning av befintlig plattform samt byggnation av en ny lägre och längre plattform på Kinnekullebanan. Arbetet kommer pågå under sommaren 2018. Projektansvarig är Morgan Öberg.

Läs mer

Nytt Projekt: Förberedande arbeten Kistagrenen, Tvärbanan

Denna entreprenad avser ledningsomläggningar och är en anpassning och ombyggnad av befintlig teknisk försörjning till och för planerad ny spårläggning och plattformsutbyggnader vid HPL Norra Ulvsunda. Projektet startar i juni 2018 och pågår till november 2018. Ansvarig Platschef är Jörgen Wihlner.

Läs mer

Rosenqvist Entreprenad fortsätter som vänföretag och stöttar barncancerfonden

Läs mer

Nytt Projekt: Byte av 3 växlar samt ca 320m spår i Neglinge

Projektet utförs i två etapper och startade efter påsk med beräknat slut i mitten av maj. Arbetet med de två första växlarna kördes i två-skift. Rosenqvist Entreprenad står för maskinresurser samt banarbetare och projektet utförs i samarbete med Infranord AB.

Läs mer

Nytt Projekt: Installation av oljeavskiljare

Rosenqvist Entreprenad har erhållit ytterligare ett uppdrag inom ramavtalet med SL. Bussdepåerna i Björknäs, Råsta, Vaxholm och Norrtälje ska få befintliga oljeavskiljare utbytta samt  kompletteras med fler oljeavskiljare. Arbetet påbörjas i april och beräknas vara klart i september 2018. Ansvarig Platschef är Jörgen Wihlner

Läs mer

Nytt Projekt: Byggnation av betongvägg

Projekt inom ramavtal med SL där Förvaltning för Utbyggnad av Tunnelbana är beställare. Vi kommer tillverka en betongvägg för att avskilja arbetstunneln för framtida byggnation av tunnelbanan, Akalla-grenen. Platsen är Barkarby flygfält. Projektet startar i maj och väntas pågå till mitten av juni 2018. Ansvarig Platschef är […]

Läs mer

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar