Arkiv för Aktuellt Kategorin

Nytt Projekt: Mark- och kanalisationsarbeten i Hagalund

Uppdraget innebär sättning av diverse kontaktledningsfundament, läggning av kanalisation samt diverse markåtgärder för ny kontaktledningsanläggning i Hagalund. Arbetet kommer att pågå under sommaren 2018. Ansvarig för projektet är Morgan Öberg.

Läs mer

Nytt Projekt: Byggnation av plattform i Framnäs

Projektet innebär rivning av befintlig plattform samt byggnation av en ny lägre och längre plattform på Kinnekullebanan. Arbetet kommer pågå under sommaren 2018. Projektansvarig är Morgan Öberg.

Läs mer

Nytt Projekt: Förberedande arbeten Kistagrenen, Tvärbanan

Denna entreprenad avser ledningsomläggningar och är en anpassning och ombyggnad av befintlig teknisk försörjning till och för planerad ny spårläggning och plattformsutbyggnader vid HPL Norra Ulvsunda. Projektet startar i juni 2018 och pågår till november 2018. Ansvarig Platschef är Jörgen Wihlner.

Läs mer

Rosenqvist Entreprenad fortsätter som vänföretag och stöttar barncancerfonden

Läs mer

Nytt Projekt: Byte av 3 växlar samt ca 320m spår i Neglinge

Projektet utförs i två etapper och startade efter påsk med beräknat slut i mitten av maj. Arbetet med de två första växlarna kördes i två-skift. Rosenqvist Entreprenad står för maskinresurser samt banarbetare och projektet utförs i samarbete med Infranord AB.

Läs mer

Nytt Projekt: Installation av oljeavskiljare

Rosenqvist Entreprenad har erhållit ytterligare ett uppdrag inom ramavtalet med SL. Bussdepåerna i Björknäs, Råsta, Vaxholm och Norrtälje ska få befintliga oljeavskiljare utbytta samt  kompletteras med fler oljeavskiljare. Arbetet påbörjas i april och beräknas vara klart i september 2018. Ansvarig Platschef är Jörgen Wihlner

Läs mer

Nytt Projekt: Byggnation av betongvägg

Projekt inom ramavtal med SL där Förvaltning för Utbyggnad av Tunnelbana är beställare. Vi kommer tillverka en betongvägg för att avskilja arbetstunneln för framtida byggnation av tunnelbanan, Akalla-grenen. Platsen är Barkarby flygfält. Projektet startar i maj och väntas pågå till mitten av juni 2018. Ansvarig Platschef är […]

Läs mer

Nytt Projekt: Besiktning av 420 st busskurer

Ramavtal anläggning via SL har avropat besiktning av 420 stycken busskurer i Stockholms Län.  Arbetet innebär att kontrollera framdragen el till busskurerna. Projektet väntas pågå från maj till oktober 2018. Ansvarig platschef är Jörgen Wihlner.

Läs mer

Välkommen på maskinuppvisning 27 april

Välkommen till oss i Vallentuna 27 april mellan 09.00-14.00, då vi kommer att visa upp utvalda delar av vår maskinpark på vårt övningsspår. Vi bjuder på lunch och under dagen kommer vi att lotta ut biljetter till VIP-visning (med middag) till fotbolls VM som sänds på storbildsskärm på Stockholm Stadion. […]

Läs mer

Nytt Projekt: Spaljéer i Sickla

Projektet, som utförs åt SL, omfattar byggnation av två stycken träspaljéer om ca: 170m vardera. Spaljéerna uppförs på var sida om spåren vid viadukten före nyöppnade Sickla station på Tvärbanan. Projektstart i mars med beräknat färdigställande i maj 2018. Ansvarig Platschef är Marcus Jokiniemi. Oms ca: 1 […]

Läs mer

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar