Arkiv för Aktuellt Kategorin

Nytt projekt: Utbyte verkstadsportar

Vi har erhållit ett nytt projekt genom vårt ramavtal med SL som innefattar utbyte av 9 st verkstadsportar på bussdepån i Märsta och Botkyrka. Projektet startar vecka 40 och färdigställande i mitten av november, ansvarig platsledning är Rickard Barkensjö och Magnus Sandberg. Omsättning ca; 1 600 000SEK

Läs mer

Nytt projekt: Vi har fått i uppdrag av Sortera att göra iordning en asfaltyta om 22 000m2 i Rosersberg.

Rosenqvist Fastigheter har fått uppdraget av Sortera och Rosenqvist Entreprenad kommer att utföra arbetet som innefattar: Terrassering, ledningsarbeten, materialuppbyggnad och asfaltering m.m. Arbetet beräknas starta under hösten.

Läs mer

Nytt projekt: Förberedande markarbeten för framtida tunnelbanan

Idag har vi skrivit kontrakt med FUT (Förvaltning för utbyggnad av tunnelbanan) gällande förberedande arbeten för tunnelbanan. Projektet innefattar iordningställande av mark för ny båtuppställning vid Sundstabacken. Detta för att frigöra yta inför kommande arbetstunnel. Omsättning ca: 500 000SEK Platschef: Magnus Sandberg För mer information se gärna: […]

Läs mer

Nytillskott till maskinparken!

I fredags fick vi leverans av den första av tre nya Volvo EWR 150E. En runtomsvängande spårgående hjulgrävare fullt utrustad med bl.a. 3D-grävsystem från Leica, rototilt och RCI i enlighet med gällande regelverk. Maskinen är anpassad för spårgång av Rosenqvist Rail AB och kommer till en början att […]

Läs mer

Nytt projekt: Pålad Betongplatta i Sickla

Rosenqvist Entreprenad AB har fått i uppdrag att utföra en 60 m2 pålad betongplatta åt SL i Sickla, Nacka. Projektet har precis startat och pågår till och med vecka 40.

Läs mer

Nytt projekt: Bullerskyddsåtgärder vid två förskolor

Rosenqvist Entreprenad AB har fått i uppdrag att bygga två bullerplank åt SL vid två förskolor i Hässelby gård och Ängbyplan. Projektet har precis startat och pågår till vecka 39.

Läs mer

Frösunda-Ekskogen

Rosenqvist Entreprenad AB utför banförstärkningsåtgärder på sträckan Frösunda-Ekskogen, Kårstagrenen på Roslagsbanan. Arbetet utförs i utökat samarbete med Strukton Rail AB. Uppdraget från SL är att förstärka banan så att det går att åka snabbare på sträckan. Projektet löper from januari 2017 till trafikpåsläpp i augusti 2017.

Läs mer

Rosenqvist förnyar bilparken

Rosenqvist Entreprenad AB, Fredrik Westerfelt tar emot leveransen av  14 st nya företagsbilar av modellen Isuzu från Stilbils affärsansvarige Pierre Tumle. Läs Isuzu pressmeddelande här  

Läs mer

Saltsjöbanan etapp 2

Denna sommar kommer etapp 2 av plattformsrenoveringarna på Saltsjöbanan att utföras. Arbetet utförs på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik. Produktionen kommer att pågå under v26-36.

Läs mer

Mårtensdal

REAB skall utföra upprustning av befintlig tvärbana i Mårtensdal inunder Strukton Rail AB med start v13. Arbetena är mycket intensiva och pågår i befintlig gatumiljö.

Läs mer

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar