Arkiv för Aktuellt Kategorin

Frösunda-Ekskogen

Rosenqvist Entreprenad AB utför banförstärkningsåtgärder på sträckan Frösunda-Ekskogen, Kårstagrenen på Roslagsbanan. Arbetet utförs i utökat samarbete med Strukton Rail AB. Uppdraget från SL är att förstärka banan så att det går att åka snabbare på sträckan. Projektet löper from januari 2017 till trafikpåsläpp i augusti 2017.

Läs mer

Rosenqvist förnyar bilparken

Rosenqvist Entreprenad AB, Fredrik Westerfelt tar emot leveransen av  14 st nya företagsbilar av modellen Isuzu från Stilbils affärsansvarige Pierre Tumle. Läs Isuzu pressmeddelande här  

Läs mer

Saltsjöbanan etapp 2

Denna sommar kommer etapp 2 av plattformsrenoveringarna på Saltsjöbanan att utföras. Arbetet utförs på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik. Produktionen kommer att pågå under v26-36.

Läs mer

Mårtensdal

REAB skall utföra upprustning av befintlig tvärbana i Mårtensdal inunder Strukton Rail AB med start v13. Arbetena är mycket intensiva och pågår i befintlig gatumiljö.

Läs mer

Albano, Södra station och Flemingsberg

Rosenqvist Entreprenad AB utför arbeten på uppdrag av BDX. Det gäller arbeten i såväl Albano, som vid Södra station och i Flemingsberg. Arbetena består främst i kanalisationsjobb, men även schaktarbeten och rena servicejobb.

Läs mer

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Vi önskar alla våra samarbetspartners, beställare och leverantörer en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR. Även i år har vi valt att ge ett bidrag till Barncancerfonden.

Läs mer

Vi söker nya medarbetare till vårt team

Järnvägsbranschen är i stark tillväxt och vi behöver därmed förstärka vår organisation med ytterligare ett antal medarbetare som vill vara med i ett team som präglas av nytänkande och att ligga ”steget före”. Vi söker PLATSCHEFER, ENTREPRENADINGENJÖR, ARBETSLEDARE, MASKINFÖRARE och BAN-, ANLÄGGNINGSARBETARE. Rosenqvist Entreprenad AB är ett […]

Läs mer

Snöröjning av Hagalund tågdepå – Nöjd beställare

“Hagalund töms på snö –Stort tack till alla! Som alla märkte drabbades Stockholm av ett rekordartat snöväder i onsdags (9/11-2016). Det gläder mig mycket att kunna meddela att Hagalund nu i princip är röjd på snö, dvs den snö som påverkar avgångstiderna och att arbeta på bangården. […]

Läs mer

Gasell 2016

Den 19 oktober 2016 var vi på plats i Falun och mottog diplom som ett av Sveriges Gasellföretag 2016. “Vi är så klart mycket stolta över utmärkelsen och tillägnar den vår fantastiska personal”, säger ägaren Anders Rosenqvist. Gasell Diplom 2016  

Läs mer

Strail-övergångar Mälarbanan

REAB kommer att inunder VR Track AB och PEAB låta utföra 9st strail-övergångar på projekt Mälarbanan mellan Barkarby – Kallhäll under avstängningsperioden v44.

Läs mer

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar certifieringar