Arkiv för Aktuellt Kategorin

Kanalisation och kabeldragning i Strängnäs

REAB utför kanalisationsarbeten och kabeldragning åt Eitech Engineering AB i samband med projekt Strängnäs-Härad EST och projekt Resecentrum i Strängnäs. Projektet pågår under augusti – oktober 2016.

Läs mer

Vi bygger lag för framtiden!

Marknaden för järnväg och spårbunden trafik fortsätter växa och regeringen har nyligen beslutat satsa ett antal miljarder på järnväg, vilket innebär att det finns mycket affärer för ROSENQVIST ENTREPRENAD AB framöver. I syfte att koncentrera våra resurser och kompetenser för att få ut maximalt av ROSENQVIST ENTREPRENAD […]

Läs mer

REAB utför anläggningsarbeten åt Rosenqvist Fastigheter

REAB fortsätter att utöka sitt kompetensområde. REAB utför diverse uppdrag åt Rosenqvist Fastigheter. Bland annat har REAB utfört mark-, va-arbeten och betongarbeten i samband med anläggningen av Svensk Bilprovnings etablering i Rosersberg. Anläggningen invigs den 1:a september 2016.

Läs mer

Borrning för kontaktledningsfundament

Under sommaren 2016 har REAB hjälpt AB Frijo att borra kontaktledningsfundament på Saltsjöbanan. Även Infranord har beställt ett antal borrade kontaktledningsfundament av typen Mofix. Under sensommaren/hösten kommer REAB att slutföra borrningen i Älvsjö för den nya kontaktledningsanläggningen, på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik.

Läs mer

Kanalisation i Fagersta

REAB hjälper SVEAB att anlägga kanalisation mellan Fagersta-Ludvika. Arbetena har påbörjats och kommer att fortlöpa under sensommaren/hösten 2016.  

Läs mer

Invigning Sveriges första elväg

Den 22 juni invigdes den första elektriska vägen i Sverige.   Den två kilometer långa teststräckan på Europaväg 16 mellan Gävle hamn och Storvik trafikeras nu av elektrifierade lastbilar från Scania med konduktiv teknik utvecklad av Siemens. Avsikten är att visa vägen för fossilfria transporter. Rosenqvist Entreprenad […]

Läs mer

Flemingsberg BEST

På uppdrag av Trafikverket har vi erhållet en BEST-entreprenad i Flemingsberg. Arbetena syftar till förberedande arbeten för Getingmidjan, som går genom centrala Stockholm. Projektet pågår från maj – december 2016.

Läs mer

Stenkumla – Dunsjö

Skanska har givit oss förtroende att hjälpa till med kanalisationsarbeten samt utbyte av vägövergångar med tillhörande markarbeten på sträckan Stenkumla – Dunsjö. Projektet pågår mellan v15 – v31 med en styrka av ca 10-15man.

Läs mer

Spårbyte, borrning av kontaktledningsfundament och utbyte vägövergångar – Saltsjöbanan

På uppdrag av Infranord AB utför vi diverse arbeten på Saltsjöbanan sommaren 2016. Arbetena innefattar bland annat spårbyte i Fisksätra, borrning för kontaktledningsfundament i Henriksdal, kanalisationsarbeten samt utbyte av diverse vägövergångar. Samtliga arbeten pågår under några intensiva veckor med ett stort antal aktörer som skall samverka.

Läs mer

Hjulsta – renovering av tunneltak inför Förbifart Stockholm

På uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik utför vi förstärkningsarbeten för tunneltak i Hjulsta. Projektet innebär betongsprutning av tunneltak. Syftet är att förbereda tunneln för Förbifart Stockholm. Arbetena pågår för fullt och beräknas klara till hösten.

Läs mer

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar certifieringar