Arkiv för Aktuellt Kategorin

Start fundamentsättning mellan Laxå-Älgarås

Arbetet utförs åt Balfour Beatty Rail AB och omfattar nya fundament för kontaktledningar samt diverse kanalisationsarbeten med tillhörande brunnar. Projektet beräknas vara klart i juni 2014.

Läs mer

Start projekt Hagalund.

REAB utför markarbeten åt Eltel Networks AB inne på Hagalunds bangård. Arbetet består i att utföra kanalisation för nya tågvärmeposter. Projektet har ett ordervärde av 27mkr och håller på till juli 2014.

Läs mer

Ny vd tillträder

Rosenqvist Entreprenad AB har rekryterat en ny vd, Fredrik Westerfelt. Fredrik kommer närmast från SVEAB där han var avdelningschef för järnväg.

Läs mer

Vi har monterat bullerskydd på Saltsjöbanan

I ett led att sänka bullret för de boende längs Saltsjöbanan mellan Storängen och Saltsjö-Järla fick vi uppdraget att montera bullerskärmar. Arbetet inleddes med en testperiod som visade på goda resultat. Därefter påbörjades det permanenta arbetet i juni med röjning och grävningsarbeten. Projektet med att montera bullerskärmarna […]

Läs mer

Pågående projekt på Norgebanan

260 kontaktledningsfundament ska byggas Rosenqvist Entreprenad utför som underentreprenör till Balfour Beatty Rail kontaktledningsfundament och kanalisationsarbeten på ”Norgebanan”. Arbetet påbörjades under hösten 2012 och fortsätter under våren 2013. Av de 260 kontaktledningsfundamenten som ska byggas är det 78 st som borras, sk Mofix. Rosenqvist Entreprenad har egen […]

Läs mer

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar certifieringar