Arkiv för Okategoriserade Kategorin

Vi är nu certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

Ett av våra betydande mål för 2019 är nu avklarat. Rosenqvist Entreprenad har från den 29 januari 2019 ett certifierat verksamhetsledningssystem enligt kraven i standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018

Läs mer

Nytt Projekt: Båthamnsvägen, Åkersberga

Vi hjälper BDX/Implenia med anläggningsarbeten och arbetsledning i projektet Båthamnsvägen vilket innefattar en höjning av järnvägen med ca: 5 meter på en sträcka av ca: 700 meter i Åkersberga. Projektet startar i maj/juni 2018. Ansvarig för projektet är Magnus Sandberg.

Läs mer

Nytt Projekt: Spaljéer i Sickla

Projektet, som utförs åt SL, omfattar byggnation av två stycken träspaljéer om ca: 170m vardera. Spaljéerna uppförs på var sida om spåren vid viadukten före nyöppnade Sickla station på Tvärbanan. Projektstart i mars med beräknat färdigställande i maj 2018. Ansvarig Platschef är Marcus Jokiniemi. Oms ca: 1 […]

Läs mer

Nytt Projekt: Upprustning av spårväxelvärmestyrning inom område för TC Gävle åt Eltel

Entreprenaden omfattar kanalisation, brunnar och spårkors m.m. och är en del av Eltel´s åtagande att upprusta spårväxelvärmestyrning inom område för TC Gävle. Projektstart är efter påsk och färdigställande är beräknat till augusti. Ansvarig platschef är Magnus Boström Oms ca: 1,5 MSEK

Läs mer

Nytt projekt: Vi har fått i uppdrag av Sortera att göra iordning en asfaltyta om 22 000m2 i Rosersberg.

Rosenqvist Fastigheter har fått uppdraget av Sortera och Rosenqvist Entreprenad kommer att utföra arbetet som innefattar: Terrassering, ledningsarbeten, materialuppbyggnad och asfaltering m.m. Arbetet beräknas starta under hösten.

Läs mer

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar certifieringar