Arkiv för Okategoriserade Kategorin

Nytt Projekt: Båthamnsvägen, Åkersberga

Vi hjälper BDX/Implenia med anläggningsarbeten och arbetsledning i projektet Båthamnsvägen vilket innefattar en höjning av järnvägen med ca: 5 meter på en sträcka av ca: 700 meter i Åkersberga. Projektet startar i maj/juni 2018. Ansvarig för projektet är Magnus Sandberg.

Läs mer

Nytt Projekt: Spaljéer i Sickla

Projektet, som utförs åt SL, omfattar byggnation av två stycken träspaljéer om ca: 170m vardera. Spaljéerna uppförs på var sida om spåren vid viadukten före nyöppnade Sickla station på Tvärbanan. Projektstart i mars med beräknat färdigställande i maj 2018. Ansvarig Platschef är Marcus Jokiniemi. Oms ca: 1 […]

Läs mer

Nytt Projekt: Upprustning av spårväxelvärmestyrning inom område för TC Gävle åt Eltel

Entreprenaden omfattar kanalisation, brunnar och spårkors m.m. och är en del av Eltel´s åtagande att upprusta spårväxelvärmestyrning inom område för TC Gävle. Projektstart är efter påsk och färdigställande är beräknat till augusti. Ansvarig platschef är Magnus Boström Oms ca: 1,5 MSEK

Läs mer

Nytt projekt: Vi har fått i uppdrag av Sortera att göra iordning en asfaltyta om 22 000m2 i Rosersberg.

Rosenqvist Fastigheter har fått uppdraget av Sortera och Rosenqvist Entreprenad kommer att utföra arbetet som innefattar: Terrassering, ledningsarbeten, materialuppbyggnad och asfaltering m.m. Arbetet beräknas starta under hösten.

Läs mer

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar