Hållbarhet

Hållbarhetspolicy

Rosenqvist Entreprenad AB ska ta sitt ansvar och ständigt förbättra sitt arbete för ett hållbart samhälle. Vi anser att vi i vår grundläggande idé att utföra entreprenader med relation till järnväg hjälper till att bygga en tillgänglig och hållbar infrastruktur med lägre utsläpp och en mindre negativ påverkan på miljön som följd.

I arbetet att ständigt förbättra oss och ligga i framkant inom hållbart företagande följer vi de i ISO 26000 sju grundläggande principerna:

  • Ansvarsskyldighet
  • Transparens
  • Etiskt uppträdande
  • Respekt för våra intressenters intressen och krav
  • Respekt för lagar och förordningar
  • Efterlevnad av internationella uppförandenormer
  • Respekt för mänskliga rättigheter.

De konkreta sakfrågor vi fokuserar på är lokal samhällsutveckling, hållbar infrastruktur och miljö.

 

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar certifieringar