Miljö

Miljöpolicy

Rosenqvist Entreprenad AB skall i sin verksamhet följa lagstiftning och andra bindande krav samt vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle. Rosenqvist Entreprenad AB är medvetet om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan. Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt miljöarbete, med ett livscykelperspektiv, i syfte att uppnå en bättre miljöprestanda.

Vi tillämpar vårt miljöansvar och omsätter vår miljöpolicy i praktiken genom att:

 • Aktivt skydda miljön.
 • Så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användandet av engångsartiklar.
 • Verka för en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial.
 • Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.
 • Verka för att, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation.
 • I första hand välja transportmedel som ger minsta möjliga miljöbelastning.
 • Aktivt informera om och marknadsföra miljövänliga tjänster.
 • Ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster och eftersträva kunskap om det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle.
 • Verka för att använda miljögodkända produkter för att få tillgång till den mest moderna, miljövänliga tekniken.
 • Kontinuerligt arbeta med information och utbildning, till såväl personal som kunder.
 • Framföra miljörelaterade förbättringsförslag i den dagliga verksamheten.
 • Verka för att minska utsläpp orsakade av fossila bränslen.

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar certifieringar