Våra tjänster

Allt inom järnvägsentreprenad

Vårt arbete grundar sig på långsiktighet. Vid varje projekt är vår målsättning att minimera driftstörningarna och genomföra arbetet så säkert som möjligt. När du samarbetar med oss så ser vi alltid till att gå igenom arbetet grundligt innan.

Våra tjänster omfattar markarbeten i järnvägsmiljö, montagearbeten, kabelförläggning, slipersbyten, växeliläggning, vegetationsbekämpning och uthyrning av maskiner och säkerhetspersonal. Läs mer om vårt tjänsteutbud nedan eller ta kontakt med oss idag.

Mark och anläggning

BEST-arbeten

Maskiner och redskap

Uthyrning av säkerhetspersonal

jarnvagsentreprenad-kanalisation
jarnvagsentreprenad-markarbeten-va
jarnvagsentreprenad-maskiner
jarnvagsentreprenad-personal

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar certifieringar