BEST-arbeten

BEST-arbeten

 

När det gäller Ban-, El-, Signal och Tele-arbeten (BEST-arbeten) utför vi dessa som underentreprenör i nära samarbete med beställaren.

Kontakta gärna oss i ett tidigt skede så planerar vi arbetena tillsammans. Vi utför normalt maskinarbeten i samband med ban-, el- och kontaktledningsarbeten.

Kabeldragning avseende el-, signal- och teleledningar har vi stor erfarenhet av. Vi ser gärna att Ni kontaktar oss för ett upplägg på samarbete som gynnar båda parter.

Kontakta oss

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar certifieringar