Mark och anläggning

Mark och anläggning

Rosenqvist Entreprenad AB utför med sin breda kompetens och kunniga personal komplicerade markarbeten i järnvägsmiljön. Ofta bygger det på att projekten planeras väl och att man tidigt ser logistiken och komplexiteten i arbetena som skall utföras. Det är Rosenqvist styrka.

Rosenqvist Entreprenad AB har stor erfarenhet av att utföra kanalisation i form av kabelrännor, brunnar, spårkors med mera utefter Trafikverkets järnvägsnät och vid AB Storstockholms Lokaltrafik´s banor i Stockholmsområdet. Allt som oftast utför vi även kabeldragningarna i den förlagda kanalisationen för att på så sätt leverera ett totalansvar.

Kontakta oss

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar certifieringar