Värdegrunder

Våra Värdegrunder, enligt vilka verksamheten skall bedrivas;

Säkerhet
•Vi värnar om arbetsmiljö och hälsa
•Vi värnar om säkerheten såväl för oss själva som tredje man
•Vi följer lagar och bestämmelser
•Laganda präglar vårt jobb
•Vi tänker efter före

Kvalitet
•Professionalism i samtliga led
•Ordning och reda
•Hög image (fräscha resurser)
•Kvalificerade och kvalitativa leveranser

Steget före
•Innovationsförmåga/ effektivitet
•Kostnadseffektivitet

Engagemang
•Medarbetare som får ta ansvar gör ett bättre arbete
•Starkt engagemang i allt vi gör
•Kundnytta/ nöjd kund/ kunden i centrum
•Bra och korrekt informationsflöde
•Stolta medarbetare

Respekt
•Vi tar ansvar för vårt jobb och varandra
•Står för vad vi lovar
•Värnar om relationer
•Vi producerar för framtiden

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar certifieringar