På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Tilldelning, Rivning av Hornsbergs bussdepå.

Rosenqvist Entreprenad har av AB Stockholm Lokaltrafik (SL) tilldelats projekt, Rivning av Hornsbergs bussdepå, vilket vi är otroligt glada och stolta över.
Projektet är en utförandeentreprenad och omfattar; Demontering av tält, rivning och sanering av byggnader samt återställande av mark.
Arbetena inleds inom kort och slutförs under hösten 2022.
Kontraktssumman uppgår till ca 112 mkr.


Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår

Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår. Roslagsbanan består av tre grenar Näsbypark, Österskär och Kårsta.
Vi utför på uppdrag av NCC, bädd och montage av spårnära bullerskärmar, sättning av KTL-fundament, schakt, fyllning mm. i området kring Täby/Kragstalund.


Kanalisationsarbete

Vi utför kanalisationsarbeten och sättning av fundament utmed Roslagsbanan och dess utbyggnad till dubbelspår.