På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Konstrestaurering Hötorget

Vi har blivit tilldelade projekt Konstrestaurering Hötorget.
Hötorget genomgår efter sommaren en konstrestaurering som fokuserar på att förnya kaklet på spårväggar och plattform.
I projektet ingår att byta ut plattor med fel kulör, reparera skadade ytor och även sätta upp nytt kakel. Dessutom kommer nya stationsskyltar att specialtillverkas och viss ommålning utföras.
Under restaureringen kommer sittbänkarna att demonteras och restaureras på annan plats, medan äldre reklamskyltar från 50-talet kommer att monteras upp. Vi ser fram emot att ta oss an uppgiften i nära samarbete med vår beställare Region Stockholm Trafikförvaltningen samt Trexab Bygg och Sanering.
Projektet kommer att pågå under 2024 och 2025.


Trafikverket, Österås spår- och växelbyte

Vi har blivit tilldelade projekt ”Österås spår- och växelbyte”.
Entreprenaden består av MBEST-arbeten gällande växel 1. Spårväxelbyte bandel 130, samt spårbyte avvikande huvudspår i Österås inom Sollefteå kommun, Västernorrland län. Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga under hösten 2024.
Vi ser fram emot att ta oss an uppgiften i nära samarbete med vår beställare Trafikverket.


Region Stockholm, Kungsträdg-Sockenplan

Vi har blivit tilldelade projekt ”26711 Bana, mark och strömskena, entreprenad 1” Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana. Kontraktet är på 287 mkr inklusive optionsdel.
Projektet startar med en planeringsfas för att sedan inleda produktionen hösten 2025 och pågå i etapper fram till 2030. Sträckan, där vi skall utföra makadambädd, bygga spår och strömskena är från Kungsträdgården – Sockenplan. Vi ser fram emot att ta oss an uppgiften i nära samarbete med vår beställare. Nu inväntar vi de sedvanliga 10 dagarna och en eventuell överprövning.