På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Referensprojekt

Nyproduktion personal- och servicelokaler

Stockholm/Gullmarsplan

Vi har åt vår beställare FUT genomfört nyproduktion av lokaler för personal och tekniska driftutrymmen på Gullmarsplan som en del för att möjliggöra kommande tunnelbaneutbyggnad. Projektet innefattade utöver husproduktion bl.a. ombyggnation av refuger, anläggande av nya bussuppställningsplatser, ledningsomläggning, rivning av portaler och tidigare lokaler.

En viktig del under produktionsfasen var att busstrafiken som har varit i full trafik hela tiden skulle påverkas så lite som möjligt. Det blev möjligt tack vare ett gott samarbete med både beställare, trafikoperatörer och dess chaufförer.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, en snäv tidplan och logistiskt utmanade miljö mitt på bussdäcket till trots innehölls samtliga deltider och Rosenqvist Entreprenad kunde överlämna projektet till beställare med gott produktionsresultat.

Projektbeskrivning
Beställare FUT (förvaltning för utbyggd tunnelbana)
Kontaktperson beställare Susanne Hartley
Kontaktperson Rosenqvist Andreas Johansson
Entreprenadtyp Totalentreprenad
Utförandetid Nov 2019- juni 2020

Nyproduktion personal- och servicelokaler

Stockholm/Gullmarsplan

Plattformsbyte och skyddsportal

Gullmarsplan och Skärmarbrink

Rosenqvist Entreprenad AB har utfört denna utförandeentreprenad åt SL och FUT.

Projektet omfattade dels plattformselementsbyte vid station Gullmarsplan spår 1 och station Skärmarbrinks norrgående plattform, samt uppförande av en skyddsportal vid spår 1 strax söder om station Gullmarsplan.

Projektbeskrivning
Beställare AB Storstockholms Lokaltrafik
Kontaktperson beställare Jonas Pousette
Kontaktperson Rosenqvist Marcus Jokiniemi
Entreprenadtyp Utförandeentreprenad
Utförandetid Juni – aug 2018
Kontraktsumma 40 MSEK

Plattformsbyte och skyddsportal

Gullmarsplan och Skärmarbrink

Anläggning Spår,

Mårtensdal

Rosenqvist Entreprenad AB har utfört denna entreprenad som UE till Strukton Rail AB.

Entreprenaden är en anpassning av befintlig tvärbana och omfattade rivning av den befintliga spåranläggningen som var ingjuten i en heltäckande armerad betongplatta och asfalt, samt tillhörande kanalisation, diverse markarbeten. Byggnation av ny spårbädd med tillhörande kanalisationer, sättning av axelräknare och VA-brunnar samt asfaltera gatuspår m.m

Projektbeskrivning
Beställare Strukton Rail AB
Kontaktperson beställare Bart van Odijk
Kontaktperson REAB Marcus Jokiniemi
Entreprenadtyp Underentreprenad
Utförandetid Juni -sept 2017
Entreprenadsumma 24 MSEK

Anläggning Spår,

Mårtensdal

Banförstärkningsåtgärder Roslagsbanan

Frösunda – Ekskogen

Entreprenaden omfattade banförstärkningsåtgärder för att kunna höja STH till 100 på raksträckor och i kurvor till STH 70.

Arbetets huvudsakliga omfattning var masskifte, frostskyddsisolering, dräneringsåtgärder, tryckbankar och slipersbyte.

Vi har även lagt ny kanalisation och satt 2st nya kontakledningsfundament längs sträckan som är på totalt 4km.

Projektbeskrivning
Beställare Strukton Rail AB
Kontaktperson beställare Kristian Hammarberg
Kontaktperson REAB Morgan Öberg
Entreprenadtyp Utförandeentreprenad i samverkan med Beställaren
Utförandetid Januari-November 2017
Entreprenadsumma 35 MSEK

Banförstärkningsåtgärder Roslagsbanan

Frösunda – Ekskogen

Bullerskyddsåtgärder vid förskolor

Hässelby gård och Södra Ängby

Uppförande av bullerplank vid två förskolor Borgen (kv Fondbersån 1) Hässelby gård och Färjan (kv Klacken) Södra Ängby.

Entreprenaden omfattar bullerskyddsåtgärder inom tunnelbanans gröna linje.

Objekt 1 – Förskola Borgen (kv Fondbersån 1) Hässelby gård – uppförande av bullerplank, 50 m lång och 2 m hög, material organo wood; längs med förskolans gårdsgräns.

Objekt 2 – Förskolan Färjan (kv Klacken 2) Ängbyplan – uppförande av bullerplank, 60 m lång och 2,3 m hög, material lockpanel, furu impregnerat; längs tunnelbanespåret.

Projektbeskrivning
Beställare AB Stockholm Lokaltrafik
Kontaktperson beställare Inessa Chirman
Kontaktperson REAB Thomas Lindberg
Entreprenadtyp Utförandeentreprenad
Utförandetid Juni – Sept 2017
Entreprenadsumma 3,2 MSEK

Bullerskyddsåtgärder vid förskolor

Hässelby gård och Södra Ängby

BEST-entreprenad E132 Bana Väg Flemingsberg

Generalentreprenad Bana väg

Entreprenad BEST E132 ingår i projekt Bana Väg och syftar till att vara ett förberedande arbete för att kunna påbörja projekt Getingmidjan. Entreprenaden omfattar främst signalarbeten, ny kanalisation, viss projektering av dito, diverse markarbeten, förläggning samt inkoppling av el och telekablar. Tillverkning av diverse el- och signalutrustning. Arbete med att återställa spår efter tvärkanalisation mm.

Projektbeskrivning
Beställare Trafikverket
Kontaktperson beställare Lennart Bergendahl
Kontaktperson Rosenqvist Entreprenad Fredrik Westerfelt
Entreprenadtyp Generalentreprenör
Utförandetid 2017
Entreprenadsumma 55 MSEK

BEST-entreprenad E132 Bana Väg Flemingsberg

Generalentreprenad Bana väg

Saltsjöbanan SB14 & SB15- Plattformsbyte

Saltsjöbanan

Ombyggnation av 10 st plattformar på Saltsjöbanan under 2016 och 2017. Arbetet innefattar rivning av befintliga plattformar, demontering av K-märkta väderskydd, uppbyggnad av nya plattformar inklusive sättning av nya kantstöd och kantplattor. Vidare utfördes tillgänglighetsanpassningar i form av ledstråk, ramper, räcken mm arbeten på plattformarna.

Projektbeskrivning
Beställare Storstockholms Lokaltrafik
Kontaktperson beställare Martin Henriksson
Kontaktperson REAB Fredrik Westerfelt
Entreprenadtyp Utförandeentreprenad
Utförandetid 2016-2017
Entreprenadsumma 76 MSEK

Saltsjöbanan SB14 & SB15- Plattformsbyte

Saltsjöbanan