På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Privacy Policy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Rosenqvist Entreprenad AB                                                                     

För Rosenqvist Entreprenad AB är personlig integritet viktigt och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Policyn redogör för hur vi samlar in och hanterar personuppgifter. Vi beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

 

Personuppgiftsansvarig

Rosenqvist Entreprenad AB, organisationsnummer 556391-8720, Vargmötesvägen 9, 186 30 Vallentuna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss på telefon 08-270066 eller via mejl  information@rosenqvistentreprenad.se.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Gällande våra nuvarande eller före detta anställda, vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Vid pågående eller avbruten rekryteringsprocess eftersträvar vi alltid att begära ditt medgivande om att spara dina kontaktuppgifter för eventuella senare behov. Dessa raderas på din begäran.

Gällande våra nuvarande kunder och leverantörer behandlar vi i huvudsak ditt namn, e-mailadress samt telefonnummer i syfte om att fullfölja den referenshantering som oftast behövs i samband med fakturering. Dessa kontaktuppgifter kan komma att sparas upp till sju år i vår bokföring enligt gällande bokföringslagstiftning.

 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer och ekonomisystemsleverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

 

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på 08-27 00 66.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken.